Ziemie polskie podczas II wojny (2018/2019)

W IX roku działalności Akademii Siemaszki Imprimis verbum tematem spotkań będą Ziemie polskie podczas II wojny. Celem 8 spotkań wykładowych będzie przedstawienie szerokiej panoramy wydarzeń jakie miały miejsce podczas 6 lat okupacji Polski w czasie najstraszliwszej wojny jaka, miała miejsce w dziejach ludzkości.

Niestety nasz kraj został nią wyjątkowo mocno naznaczony. Zakończenie działań militarnych nie usunęło dramatycznych konsekwencji politycznych jakie spotkały państwo polskie i Polaków. Skutkiem najbardziej dewastującym nasze życie polityczne i społeczne było zainstalowanie władzy komunistycznej całkowicie zależnej od ZSRR. Władzy, która odrzuciła wszelkie moralne wzorce jakie kształtowały nasze poczucie wspólnoty na przestrzeni minionych wieków ojczystej historii.

Przypomnienie tego traumatycznego doświadczenia drugiej wojny światowej w 100 lecie odzyskania niepodległości, jakie obchodzimy w bieżącym roku ma wymiar bardzo konkretny. Chcemy pokazać poprzez nasze wykłady czym grozi utrata niepodległości, jak wiele wolność kosztuje i kosztowała, zwłaszcza nas Polaków. Zdecydowaliśmy o tym świadomie i racjonalnie.

W ramach 8 akademickich wykładów odtworzymy okoliczności wybuchu wojny w 1939 roku i postawimy te dramatyczne pytanie o możliwe scenariusze jakie powinien rozważyć polski rząd. Będziemy towarzyszyć żołnierzom polskich armii w kampanii wrześniowej, przyjrzymy się działalności bojowej i cywilnej polskiego państwa podziemnegofenomenu ówczesnej okupowanej Europy.

Poznamy losy polskich władz na uchodźctwie i działań militarnych Polaków na różnych frontach świata. Zapytamy o relacje polsko – żydowskie, polsko – ukraińskie, polsko – litewskie podczas 6 lat okupacji, o stosunek Polaków do masowej zagłady jaką Niemcy zorganizowali na naszych ziemiach. Nie zabraknie także informacji o Postaniu Warszawskim, instalacji władz komunistycznych i próbach oporu przeciw kolejnej okupacji.

Mamy nadzieję że uda się stworzyć szeroki obraz tamtych trudnych, bolesnych ale niejednokrotnie chwalebnych wydarzeń , które trwale przeorały naszą narodową pamięć.

Nie będziemy uciekać od nieoczywistych pytań i może kontrowersyjnych wniosków. Chcemy aby nasze spotkania pobudziły uczestników do samodzielnych poszukiwań i stały się materiałem do indywidualnej refleksji.

img27

dr Michał Wenklar

Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Krakowie

Temat wykładu

Data

II Rzeczpospolita przed wybuchem II wojny światowej

22 X 2018

Kampania Wrześniowa i początek dwóch okupacji

5 XI 2018

Polityka niemiecka i sowiecka na okupowanych terenach

3 XII 2018

Polskie Państwo Podziemne – siły zbrojne w konspiracji

8 I 2019

Polskie Państwo Podziemne – struktury cywilne

12 II 2019

Żydzi, Ukraińcy, Litwini – wojenne relacje Polaków z mniejszościami narodowymi

4 III 2019

Akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie

1 IV 2019

Początki komunistycznej władzy oraz jawne i konspiracyjne próby oporu

15 V 2019

img27