Polska Średniowieczna (2013/2014)

W IV roku wykładowym Akademii Siemaszki w roku szkolnym 2013 / 2014 odbyło się 8 spotkań przybliżających dzieje Polski okresu średniowiecznego. Tradycyjnie do współpracy zaprosiliśmy znanych i wybitnych wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Poznaliśmy dzieje ziem polskich w czasach najdawniejszych, państw plemiennych, dynastii piastowskiej – głównie działalności Mieszka I i jego poprzedników. Opowiedzieliśmy o Chrzcie Polski i kontaktach z Cesarstwem. Określiliśmy okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego i jego politykę, a także kontakty z Niemcami i historię wyprawy kijowskiej oraz kryzys dynastii i zniszczenie państwa przez Czechów.

Następnie poznaliśmy działalność Władysława Łokietka – rywalizacja z Przemyślidami oraz historię Litwy w XIII i XIV wieku, m.in. okoliczności zawarcia unii w Krewie, opowiedzieliśmy historię dynastii Jagiellonów – zarys genealogii – polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka. Skupiliśmy się również na kulturze Polskiej na przestrzeni wieków średnich (najbardziej charakterystyczne zabytki sztuki polskiej).

Temat wykładu

Data

Fundamenty monarchii Piastów

7 X

Władztwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II – ekspansja i upadek pierwszej monarchii piastowskiej

4 XI

Restauracja monarchii polskiej i kształtowanie się pryncypatu

2 XII

Przebudowa wewnętrzna Polski w XIII wieku i jej polityczna dezintegracja

13 I

Odnowienie Królestwa Polskiego i jego modernizacja za panowania Kazimierza Wielkiego

17 II

Narodziny monarchii Jagiellonów. Unie polsko – litewskie w XIV i XV wieku

3 III

Ku potędze domu Jagiellonów w Europie środkowo – wschodniej. Jagiellońska polityka dynastyczna w XV wieku

24 IV

Rozwój kultury średniowiecznej Polski. Od recepcji dorobku europejskiego do jego współtworzenia

7 IV

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Jan_Matejko%2C_Bitwa_pod_Grunwaldem.jpg