Najnowsza historia Polski (2016/2017)

Temat wykładu

Wykładowca

Data

Sądownictwo polskiego państwa podziemnego

dr Paweł Naleźniak

6 X

Wybrane akcje zbrojne AK w czasie II wojny światowej

16 XI

Prymas Tysiąclecia –

życie kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Jarosław Szarek

23 II

Ostatni Wyklęci

prof. Filip Musiał

9 III