Najnowsza historia (2013/2014)

Zapraszamy na cykl spotkań przygotowanych we współpracy z krakowskim Instytutem Pamięci Narodowej z problematyki Najnowszej Historii Polski (zakres tematyczny pomocny do egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie).