Dwudziestolecie międzywojenne (2017/2018)

prof. dr hab. Mariusz Wołos

Zajmowane stanowisko służbowe, Katedra:
profesor nadzwyczajny, Katedra Najnowszej Historii Polski,

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
seminarium magisterskie, historia Polski XX wieku, dzieje integracji europejskiej, historia obszaru języka rosyjskiego, źródłoznawstwo XX wieku, nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku.

Zainteresowania badawcze:
historia stosunków międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku, dzieje dyplomacji polskiej, radzieckiej i francuskiej, historia Polski w okresie międzywojennym, historia Związku Radzieckiego, biografistyka, mniejszości