Dwudziestolecie międzywojenne (2017/2018)

W VIII roku działalności Akademii Siemaszki Imprimis verbum tematem spotkań będzie historia powszechna okresu dwudziestolecia międzywojennego w latach 1918 – 39. Był to czas poprzedzający wybuch II wojny, w którym Europa i świat zmagała się najpierw z problemami po zakończeniu Wielkiej Wojny, potem głębokim kryzysem gospodarczym, jaki zachwiał fundamentami ekonomi globu, a na końcu z narodzinami zbrodniczych totalitaryzmów ,które wepchną dzieje człowieka w otchłań najstraszliwszej tragedii lat 1939 – 45.

Właściwie wielu przyczyn II wojny światowej nie sposób dobrze zrozumieć bez znajomości tego okresu. Dodatkowo liczne  procesy ekonomiczne, społeczne lub kulturowe poczęły się w tych dwóch dekadach, ważnych również z naszego polskiego punktu widzenia o czym nikogo nie trzeba przekonywać.

Nasze spotkania mają dać szeroką panoramę historyczną praktycznie na całym globie w tym okresie; oprócz kontekstu europejskiego, co oczywiste, tematyka wykładów obejmuje także wydarzenia w Ameryce Północnej, oraz sytuację polityczną Dalekiego Wschodu.  Dwudziestolecie międzywojenne to też ważne biografie, które odcisnęły głębokie piętno na dziejach społeczności ludzkiej często bardzo bolesne.

Niewątpliwym atutem cyklu jest postać Pana Profesora dr hab. Mariusza Wołosa wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego, prorektora tej uczelni, który barwnie, z pasją potrafi oczarować słuchaczy kulturą słowa, erudycją , ale także i dużym poczuciem humoru.

źródło: http://www.smartage.pl/wp-content/uploads/2015/10/421.jpg

prof. dr hab. Mariusz Wołos

Zajmowane stanowisko służbowe, Katedra:
profesor nadzwyczajny, Katedra Najnowszej Historii Polski,

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
seminarium magisterskie, historia Polski XX wieku, dzieje integracji europejskiej, historia obszaru języka rosyjskiego, źródłoznawstwo XX wieku, nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku.

Zainteresowania badawcze:
historia stosunków międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku, dzieje dyplomacji polskiej, radzieckiej i francuskiej, historia Polski w okresie międzywojennym, historia Związku Radzieckiego, biografistyka, mniejszości narodowe w Polsce i w Europie, współczesna historiografia rosyjska i polska

Temat wykładu

Data

Porządek wersalsko-waszyngtoński – nowa jakość stosunków międzynarodowych?

23 X

Liga Narodów – wielka szansa i wielka porażka

6 XI

Traktat ryski jako dopełnienie porządku wersalskiego w Europie Środkowej i Wschodniej

11 XII

Państwa totalitarne, czyli państwa nowego typu; Związek Sowiecki, faszystowska Italia, Trzecia Rzesza. Próba charakterystyki

8 I

Iluzja Locarna

5 II

Stany Zjednoczone w międzywojennym dwudziestoleciu – mocarstwo w (samo)izolacji?

12 III

Japonia i Chiny na drodze do potęgi

9 IV

Bezpieczeństwo zbiorowe versus imperializm i rewizjonizm. Czy można było uniknąć drugiej wojny światowej?

23 IV

źródło: http://www.smartage.pl/wp-content/uploads/2015/10/421.jpg