Wczesne średniowiecze w Europie (2016/2017)

Temat wykładu

Data

Wielka Wędrówka Ludów – koniec Rzymu na zachodzie Europy

24 X

Barbarzyńskie państwa „sukcesyjne” na terenie zachodniego Cesarstwa Rzymskiego

7 XI

Bizancjum Justyniana

12 XII

Narodziny Islamu i jego ekspansja do X wieku

16 I

Od Chlodwiga do Karola Wielkiego – państwo Franków i jego dziedzictwo

20 II

Ludy Północy – Brytania i Skandynawia we wczesnym średniowieczu, wyprawy Wikingów

13 III

Słowiańszczyzna i powstanie pierwszych państw słowiańskich

3 IV

Cesarstwo Ottonów – odnowienie tradycji rzymskiej

24 IV

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegiata_w_Tumie#/media/File:SM_Tum_kolegiata_ID_612614.jpg