Polska Średniowieczna (2013/2014)

Temat wykładu

Data

Fundamenty monarchii Piastów

7 X

Władztwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II – ekspansja i upadek pierwszej monarchii piastowskiej

4 XI

Restauracja monarchii polskiej i kształtowanie się pryncypatu

2 XII

Przebudowa wewnętrzna Polski w XIII wieku i jej polityczna dezintegracja

13 I

Odnowienie Królestwa Polskiego i jego modernizacja za panowania Kazimierza Wielkiego

17 II

Narodziny monarchii Jagiellonów. Unie polsko – litewskie w XIV i XV wieku

3 III

Ku potędze domu Jagiellonów w Europie środkowo – wschodniej. Jagiellońska polityka dynastyczna w XV wieku

24 IV

Rozwój kultury średniowiecznej Polski. Od recepcji dorobku europejskiego do jego współtworzenia

7 IV

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Jan_Matejko%2C_Bitwa_pod_Grunwaldem.jpg