II wojna światowa (2012/2013)

Temat wykładu

Data

Świat przed II wojną Światową – nazizm w Niemczech

15 X

Wojna na zachodzie i południu Europy w latach 1940 – 41

12 XI

Bitwa o Anglię i wojna na Atlantyku

3 XII

Działania wojenne w Afryce w latach 1940 – 43

10 I

Wojna na Pacyfiku

11 II

Atak III Rzeszy na ZSRR – front wschodni do 45 roku

11 III

Okupowana Europa – polityka Niemców, ruchy oporu

8 IV

Koalicja antyhitlerowska – wielka trójka. II front w Europie. Zakończenie działań wojennych w Europie. Skutki II wojny

22 IV

źródło: https://niezlomni.com/wp-content/uploads/2017/04/ad.jpg