Starożytna Grecja (2011/2012)

Temat wykładu

Data

Najstarsze kultury egejskie. Kreta i Cyklady

17 X

Cywilizacja mykeńska

7 XI

Dzieje, ustrój i społeczeństwo starożytnej Sparty

5 XII

Wojny perskie i ich konsekwencje

9 I

 Teatr jako zjawisko społeczne w Grecji

6 II

Wojna peloponeska i jej znaczenie dla Hellady

5 III

Macedonia Filipa II i wyprawa Aleksandra

2 IV

 Epoka hellenistyczna i jej dziedzictwo

14 V

źródło: https://markjwallis.files.wordpress.com/2011/11/inscription-mount-olympus-greece.jpg