Starożytna Grecja (2011/2012)

W roku wykładowym 2011 / 2012 odbyło się 8 spotkań przybliżających dzieje i kulturę starożytnej Grecji.

Do współpracy zaprosiliśmy znanych i wybitnych wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Najstarsze kultury strefy egejskiej. Kultura Krety – pałace i ich polityczne znaczenie. Charakterystyka cywilizacji minojskiej i jej koniec.

Migracja Achajów. Początki i rozwój cywilizacji mykeńskiej w Grecji. Wieki ciemne i ich następstwa.

Historia i specyfika polis spartańskiego. Powstanie i najważniejsze wydarzenia. Organizacja państwa spartańskiego. Społeczeństwo Sparty i wychowanie agoge. Kultura Sparty i jej losy w okresie hellenistycznym.

Przyczyny i przebieg wojen perskich. Charakterystyka działań od powstania jońskiego do pokoju Kaliasza. Specyfika działań militarnych i następstwa tego konfliktu.

Rozwój i powstanie teatru w Grecji. Struktura greckiego dramatu. Aktor w teatrze greckim.

Przyczyny i przebieg wojny peloponeskiej. Specyfika działań militarnych. Konsekwencje zmagań dla Sparty, Aten oraz Persji.

Polityka Filipa II i jego podboje. Wyprawa Aleksandra Wielkiego na Persję. Państwo Perskie przed dzień agresji. Bitwy i polityka Aleksandra Macedońskiego.

Podział państwa Aleksandra po jego śmierci. Wojny Diadochów. Monarchie hellenistyczne. Dziedzictwo epoki hellenistycznej.

Temat wykładu

Data

Najstarsze kultury egejskie. Kreta i Cyklady

17 X

Cywilizacja mykeńska

7 XI

Dzieje, ustrój i społeczeństwo starożytnej Sparty

5 XII

Wojny perskie i ich konsekwencje

9 I

 Teatr jako zjawisko społeczne w Grecji

6 II

Wojna peloponeska i jej znaczenie dla Hellady

5 III

Macedonia Filipa II i wyprawa Aleksandra

2 IV

 Epoka hellenistyczna i jej dziedzictwo

14 V

źródło: https://markjwallis.files.wordpress.com/2011/11/inscription-mount-olympus-greece.jpg